Biblioteka szkolna

zwoj

Biblioteka szkolna udostępnia księgozbiór uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodzież może nie tylko wypożyczać książki i czasopisma z zasobów biblioteki, ale także korzystać z nich na miejscu w czytelni. Posiadamy bogaty księgozbiór i czasopisma metodyczne dla nauczycieli. Gromadzimy filmy, zbiory specjalne i dokumenty elektroniczne. Często szukają u nas pomocy absolwenci szkoły i rodzice. Organizujemy inscenizacje, konkursy, imprezy czytelnicze i spotkania autorskie. Biblioteka jest skomputeryzowana. Posiadamy w bibliotece Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, wyposażone w nowoczesne komputery. Bardzo cenimy sobie długoletnie   i serdeczne kontakty z przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Biblioteka jest miejscem wielu ciekawych inicjatyw kulturalnych. Uczniowie mają okazję do spotkań  z ciekawymi ludźmi,  poetami, żołnierzami AK.

Warsztaty dziennikarskie

W bibliotece szkolnej odbywają się warsztaty dziennikarskie, na których uczniowie klas 4 – 7 zgłębiają tajniki pracy dziennikarza. Warsztaty prowadzi Pani Karolina Misztal-Świderka pracująca w Dzienniku Bałtyckim. Dzięki cennemu doświadczeniu naszego gościa młodzi adepci dziennikarstwa zapełniają swoimi tekstami strony naszej szkolnej gazetki.