Historia szkoły

 

15 marca 1983 r. Orzeczenie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku  o powstaniu publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gdańsku.
Luty 1983 r. Powołanie Pani mgr Krystyny Tarki  na stanowisko dyrektora szkoły.

 

29 czerwca 1983 r. Uroczyste przekazanie Pani dyrektor Krystynie Tarce uczniów klas 0-6 przez dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 1 Panią Zofię Bukowską.
1 września 1983 r. Rozpoczęcie roku szkolnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku.
15 października1983 r. Pierwsze ślubowanie klas pierwszych.
20 stycznia 1984 r. Uroczyste przecięcie wstęgi w nowo wybudowanych segmentach dydaktycznych
A i B przy ul. Marusarzówny 10.

 

14 czerwca 1984 r. Wręczenie pierwszym 70 uczniom świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej nr 2.
wrzesień 1986 r. Oddanie do użytku segmentu D.
22 grudnia 1986 r. Uroczyste oddanie biblioteki i świetlicy szkolnej po 3 latach, 3 miesiącach  i 21 dniach oczekiwania.
2 marca 1987 r. Pierwszy obiad w stołówce szkolnej.
1 września 1989 r. Powołanie Pani  mgr Elżbiety Nikiel  na dyrektora szkoły.

 

Wrzesień 1990 r. Oddanie segmentu sportowego.
19 czerwca 1991 r. Mury naszej szkoły opuszczają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę   w klasie pierwszej 1 września 1993r.
20 lutego 1992 r. Uroczyste otwarcie pływalni.
20 czerwca 1992 r. Nadanie szkole imienia Armii Krajowej.
16 lutego 1996 r. Otwarcie Izby Pamięci.
1 września 1999 r. Utworzenie ze Szkoły Podstawowej nr 2  i nowo powstałego Gimnazjum nr 28 – Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego  nr 21.
21 czerwca 2000 r. Ostatni rocznik ośmioklasistów opuszcza naszą szkołę.

 

1 września 2001 r. Nadanie nazwy – Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 z klasami sportowymi w Gdańsku .
1 września 2002 r. Nadanie Gimnazjum nr 28 imienia Armii Krajowej
21 czerwca 2002 r. Pierwsi absolwenci Gimnazjum nr 28.
Luty 2004 r. Poświęcenie pamiątkowej tablicy AK na holu szkolnym.
Luty 2004 r. Uroczyste obchody 20-lecia szkoły
1 września 2007 r. Powołanie Pani  mgr Marleny Grzelak na dyrektora szkoły.
19 marzec 2009 r. Uroczyste obchody 25-lecia szkoły
14 marzec 2014 r. Uroczyste obchody 30-lecia szkoły
1 września 2017 r. Nadanie nazwy – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej