Modelarnia

Pracownia modelarska powstała w grudniu 1997r w szkolnej sali numer 401. Początki działalności były skromne ale zapał uczniów do pracy w drewnie i nie tylko wielki. Dzięki dobremu nastawieniu Dyrekcji pracownia zaczęła wzbogacać się o materiały i narzędzia. Co roku chętnych na zajęcia przybywało a miejsca w sali ubywało, z czasem zmieniono pomieszczenie na dużo większe.

Uzdolnieni uczniowie zaczęli brać udział w licznych konkursach i imprezach poświęconych tematyce modelarstwa na terenie Trójmiasta i Pucka. Wielokrotnie zdobywali nagrody. Pracownia rozszerzyła swoją działalność o organizację rajdów rowerowych, spotkań integracyjnych przy ognisku a w ostatnich latach o turnieje tenisa stołowego i bilarda. Kilkakrotnie organizowany był też weekend pod żaglami w Akademickim Klubie Morskim na Górkach Zachodnich w Gdańsku.

Zajęcia cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży szkolnej, wspiera nas również Dyrekcja oraz rodzice uczniów co ułatwia prowadzenie pracowni i wpływa na pozytywna atmosferę. Co jakiś czas na terenie szkoły robione są też wystawy naszych prac modelarskich.

Celem zajęć modelarskich jest pobudzenie zainteresowania uczestników zajęć nauką i techniką posługiwania się popularnymi narzędziami w sposób bezpieczny, nauczenia się cierpliwości, dokładności przy wykonywanych pracach. Zachęcanie do aktywnej i twórczej formy spędzania wolnego czasu.