Stołówka

obiady

Jak zapisać się na obiady w stołówce szkolnej?

Aby móc korzystać ze stołówki należy w terminie od 15 do 24 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia korzystania z obiadów:.

1. Podpisać i złożyć umowę na obiady.

2. Dokonać rejestracji w systemie poprzez odcisk palca osoby chcącej korzystać z obiadów.

3. Dokonać opłaty za obiady.

Najpierw należy złożyć umowę, a dopiero później wykonać przelew na konto szkoły.

Szczegółowe informacje na temat obiadów na stronie www.obiady.sp2gda.pl

Kwota abonamentu za obiady www.obiady.sp2gda.pl/kwota-abonamentu-za-obiady