Świetlica szkolna

Świetlica wita Was! Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci, jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny, dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy, najweselszej w okolicy.

Świetlica  szkolna  jest  czynna  od  poniedziałku do piątku od  6.45  do  17.00. Dysponujemy dwoma dużymi, słonecznymi pomieszczeniami o łącznej powierzchni 144 m2 oddzielonymi czteroskrzydłowymi,  rozsuwanymi drzwiami. Dzięki takim warunkom lokalowym w czasie, gdy  jedni bawią się w wydzielonych  kącikach zainteresowań (konstrukcyjnym, czytelniczym, plastycznym, domu lalek),  inni mogą  wykonywać zadania domowe także z pomocą wychowawcy. Poza wyposażeniem kącików  zainteresowań   dzieci korzystają  z wielu różnorodnych gier planszowych, przestrzennych, sprzętu sportowego i rekreacyjnego. Posiadamy telewizor i video. W świetlicy, poza swobodnymi zabawami dzieci wg  ich własnych pomysłów, odbywają się zajęcia programowe wynikające z tygodniowego planu pracy. Opracowując plan pracy uwzględniamy potrzeby, możliwości rozwojowe i zainteresowania wychowanków oraz  warunki pracy. W ciągu  dnia organizujemy zajęcia  zgodnie z ramowym planem dnia. W naszej świetlicy na nudę czasu brak. Każdy w niej interesująco i miło spędzi czas.

 Formy zajęć:
·Żywego słowa  i teatralne formy ruchu – słuchanie, czytanie i opowiadanie literatury dziecięcej, drama, inscenizacje, konkursy, krzyżówki pogadanki, dyskusje, wypowiedzi pisemne.
·Poznawanie podstaw języka angielskiego.
·Plastyczne – poznajemy nowe techniki plastyczne, rozwijamy wyobraźnię, tworzymy własne prace, które promujemy na świetlicowych gazetkach i wystawach oraz szkolnych i międzyszkolnych konkursach.
·Umuzykalniające – zabawy ze śpiewem, nauka piosenek, słuchanie muzyki, taniec, nauka pląsów.
·Sprawne ręce – rozwijanie umiejętności manualnych poprzez origami i inne prace przestrzenne z papieru,  wycinanie, wydzieranie, sklejanie, modelowanie itp.
·Spotkania z ciekawymi ludźmi – poznajemy różne zawody, rozwijamy zainteresowania.
·Edukacja regionalna – poznajemy mowę,  stroje, zajęcia i zwyczaje Kaszubów, uczymy się pieśni kaszubskich.
·Gry i zabawy – edukacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, relaksacyjne, integracyjne, ruchowo – zręcznościowe, towarzyskie.